Priser

Priser kan endre seg over tid, ta kontakt på E-post for en uformell forespørsel. Gi gjerne utrykk for hva du ønsker.

Nettstedet vil fremtre som et tomt skall, inntil du leverer bilder og informasjon.

Innkjøp for arbeid: 2 328,00 kr
Arbeid: 15h 12 750,00 kr
   
Totaltkostnad 15 078,00 kr

 

Timepris utover avtale 850,00 kr
Opplæringspakke fysisk 6h 5 000,00 kr

Obs: Priser kan endre seg over tid, ta kontakt på E-post for endelig sum.

Priser kan endre seg over tid, ta kontakt på E-post for en uformell forespørsel. Gi gjerne utrykk for hva du ønsker.

  • Antall produkter?
  • Typ av bedrift?
  • Med eller uten POS? (Synkronisert butikk)

Nettstedet vil fremtre som et tomt skall, inntil du leverer bilder og informasjon.